Norvēģija

Informācijai, kas atrodama šajā interneta lapā, ir informatīvs raksturs, tā nerada atbildību tās autoram.

Norvēģijā bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Tomēr Bērnu sociālās aprūpes dienests strādā gan ar bērniem (jaunākiem par 18) un jauniešiem (jaunākiem par 23), un aizsargā abu šo grupu personu tiesības un labklājību.

Pārceļoties uz Norvēģiju, visiem 8 dienu laikā ir jāreģistrējas Nacionālajā reģistrā (informācija angļu valodā) un jādodas uz tuvāko policijas iecirkni vai Ārvalstu darba ņēmēju apkalpošanas centru (informācija angļu valodā). Sīkāka informācija par Nacionālo reģistru: http://www.skatteetaten.no/en/Person/National-Registry/ (informācija angļu valodā).  Informācija par pārcelšanos uz dzīvi Norvēģijā: http://nyinorge.no/en/ (informācija angļu valodā).

Mājoklis

Norvēģijā nav noteiktas konkrētas prasības par dzīves apstākļiem vai mājokli ģimenēm ar bērniem. Tomēr ir svarīgi, lai dzīves apstākļi nekaitē bērna veselībai un/vai attīstībai.

Veselība

Norvēģijā nav noteiktas tiesiskas prasības par regulārām bērnu veselības pārbaudēm. Tomēr visiem bērniem un jauniešiem ir tiesības uz veselības pārbaudēm, ko nodrošina pašvaldības, un vecāku atbildība ir pārliecināties, ka bērni un jaunieši tās saņem.

Katrā pašvaldībā ir maternitātes un bērnu veselības centrs, kas piedāvā veselības pārbaudes, vakcināciju un konsultācijas topošajām mātēm un bērniem. Šie veselības centri piedāvā pakalpojumus visām topošajām māmiņām, kā arī bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam. Centros iespējams nodrošināt turpmāku ārstēšanu bērniem un vecākiem ar īpašām vajadzībām.

Visiem rezidentiem, kas ir reģistrēti Nacionālajā reģistrā, ir arī tiesības reģistrēties  vispārējās prakses ārsta praksē. Visiem rezidentiem tiek piedāvāts piedalīties vakcinācijas programmā pēc brīvprātības principa. Tādēļ vakcinācija nav obligāta.

Norvēģijā vardarbība, tostarp bērna fiziska ietekmēšana, tai skaitā pēršana, un miesassods, ir stingri aizliegts ar likumu. Vardarbība pret dzīvesbiedru vai partneri arī ir stingri aizliegta. Ja bērns ir liecinieks vardarbībai ģimenē, Bērnu sociālās aprūpes dienestam ir tiesības iejaukties.

Smēķēšana vai alkohola lietošana bērnu klātbūtnē nav aizliegta ar likumu, taču katra situācija var tikt izvērtēta. 

Vecāku atbildība ir pārliecināties, ka bērni un jaunieši piedalās veselības pārbaudēs. Rezidentiem, kas ir reģistrēti Nacionālajā reģistrā, ir arī tiesības tikt reģistrētiem pie vispārējās prakses ārsta (ģimenes ārsta).

Uzraudzība

Nepastāv konkrētas vadlīnijas par to, no kāda vecuma bērni var doties uz skolu vieni paši. Tas ir jāizvērtē vecākiem, pamatojoties uz bērna vecumu un saprātīgumu, kā arī uz ceļu un/vai transporta veidu, kas tiks izmantots.

Norādījumi par vecumu, kad bērns var palikt atstāts bez uzraudzības, likumos nav noteikti. Tas ir jāizvērtē vecākiem, ņemot vērā bērna vecumu un saprātīgumu.

Izglītība

Izglītība Norvēģijā ir obligāta un bez maksas visiem bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem. Jauniešiem vecumā no 16 līdz 19 gadiem ir likumīgas tiesības saņemt vidējo izglītību.

Bērnudārzs vai pirmsskolas izglītība nav obligāta. Tomēr dažviet Oslo vienu gadu tiek piedāvāts bezmaksas bērnudārzs visiem bērniem, kas ir 5 gadus veci.

Ģimenēm, kas saņem palīdzību no Bērnu sociālās aprūpes dienesta, Bērnu sociālās aprūpes dienests var piedāvāt segt bērnudārza vai pirmsskolas izdevumus, ja ģimenes situācija norāda uz šādu nepieciešamību.

Lai gan daudzi iepriekšminētie jautājumi nav pakļauti konkrētām vadlīnijām vai tiesiskām prasībām, vecāku atbildība ir nodrošināt, ka bērni saņem nepieciešamo aprūpi. Atbildīgie Norvēģijas dienesti var iesaistīties, ja bērns, piemēram, nav saņēmis nekādas medicīniskās apskates, bez uzraudzības tiek atstāts ļoti mazs bērns vai arī mazs bērns dodas uz skolu viens vai pa nedrošu maršrutu. Tādēļ vecākiem ir rūpīgi jāizvērtē iepriekšminētie jautājumi un jāpatur prātā bērna vislabākās intereses, neatļaujot bērniem to, kas varētu kaitēt veselībai vai attīstībai.  Tāpat ieteicams nodibināt labas attiecības ar kaimiņiem, bērnudārzu un skolu.

Ja tiek pārkāptas Jūsu vecāka tiesības vai Jūsu bērna tiesībasvislabāk ģimenei var palīdzēt advokāts. Ja vecāki uzskata, ka Bērnu sociālās aprūpes dienests nepamatoti iejaucas vai ir grūti sadarboties ar Bērnu sociālās aprūpes dienestu, vecākiem ir jāsazinās ar administratīvās teritoriālās vienības vadītāju teritorijā, kurā ģimene dzīvo. Administratīvās teritoriālās vienības vadītājs atbild par Bērnu sociālās aprūpes dienesta darbu un to pārbauda.

Latviešu ģimenēm Norvēģijā būtu jāiepazīstas ar Bērnu sociālās aprūpes likumu un jāzina, kā notiek Bērnu sociālās aprūpes dienesta darbs. Bērnu sociālās aprūpes dienests iesaistās darbā ar ģimeni galvenokārt gadījumos, ja tiek saņemts ziņojums no ar bērnu saistītas personas (piemēram, kaimiņiem, draugiem, radiniekiem vai vecākiem). Dienesta pienākums ir novērtēt saņemtās informācijas nopietnību un izvērtēt, vai ir nepieciešama izmeklēšana. Ja tiek pieņemts lēmums uzsākt izmeklēšanu, tā ir jāveic tā, lai ņemtu vērā visas iesaistītās puses. Ģimene nevar iebilst pret izmeklēšanu, un visām oficiālajām iestādēm (skolām, medicīnas iestādēm u.c.), kam ir bijusi saskarsme ar bērnu, ir jāsniedz jebkura nepieciešamā informācija, ja bērnu sociālās aprūpes dienests to pieprasa.


Vēršam uzmanību, ka paplašinātu un ļoti noderīgu informāciju ir sagatavojusi arī Tieslietu ministrija. 

 


Noderīga kontaktinformācija:

Latvijas vēstniecība Norvēģijā - t.: +47 22 542 280; e.: embassy.norway@mfa.gov.lv

Norvēģijas bērnu ombuds - t.: +47 22 99 39 50; e.: post@barneombudet.no

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments - t.: +371 67 015 905 (zvaniem no ārvalstīm); e.: mfa.cdep@mfa.gov.lv

 

Informācija par bezmaksas juridisko palīdzību Norvēģijā atrodama šeit (informācija angļu valodā).

Informatīvie materiāli (inforgrafikas) pievienoti pielikumā.