Vācija

Informācijai, kas atrodama šajā interneta lapā, ir informatīvs raksturs, tā nerada atbildību tās autoram.


Ikvienam, kurš, pārceļas uz jaunu mājokli Vācijā, divu nedēļu laikā ir jāreģistrējas reģistrācijas iestādē, kuras jurisdikcijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

Vācijas Federālā ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes lietu ministrijas mājas lapā www.bmfsfj.de Jūs izvēlnes punktā „Gesetze“ (likumi) varat atrast likumus, kas attiecas tieši uz bērniem un jauniešiem. Vācijas Federālās tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrijas mājas lapā www.bmjv.de   Jūs no sadaļas „Publikationen” (publikācijas) varat lejupielādēt brošūru "Bērnu tiesības", kas satur papildu informāciju par vecāku aprūpes tēmu.

Mājoklis

Vācijā nav speciālu regulējumu attiecībā uz dzīvojamo telpu bērniem. To vietā ir vispārēji regulējumi, kādiem ir jāatbilst dzīvojamajai telpai, lai tās apdzīvotāji nebūtu apdraudēti.

Mājoklim jāatrodas stāvoklī, kāds ir nepieciešams tā apdzīvošanai, un neapdraud iemītniekus. Mājokļiem jābūt nodrošinātiem ar apkures iespēju. Jābūt ūdens apgādei un tualetei. Dzīvojamai telpai jābūt ar pietiekamu dienasgaismas un ventilācijas nodrošinājumu, kā arī sausai.

Kad šīs minimālās prasības nav izpildītas, kompetentā iestāde pieprasa pusi, kurai ir tiesības rīkoties ar dzīvesvietu, nodrošināt minimālās prasības.

Veselība

Vācijā vardarbība, tostarp bērna pēršana/miesassods, ir stingri aizliegta ar likumu. Smēķēšana bērna klātbūtnē nav aizliegta.

Zobārstniecība un zobārstniecības profilakses pakalpojumi Vācijā bērniem (un pieaugušiem) ir bez maksas. Par ortodontijas pakalpojumiem bērniem uz laiku iemaksājama 20% personiskā maksa, kas pēc veiksmīgas ārstēšanas pabeigšanas, nauda tiek atmaksāta no veselības apdrošināšanas.

Vācijā, bērniem līdz 6 gadiem var veikt desmit skrīninga testus, bet pusaudžiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem vienu skrīninga testu. Šīs pārbaudes parasti ir brīvprātīgas. Bērniem un jauniešiem, kuriem veikta obligātā veselības apdrošināšana, tās ir bezmaksas.

Valsts noteikts tiesiskais pienākums ģimenēm piedalīties medicīniskās pārbaudēs nepastāv. Tomēr veselības apdrošināšanas sabiedrībām ir juridisks pienākums sadarboties ar pavalstīm, lai veicinātu medicīnisko pārbaužu izmantošanu.

Vakcinācija Vācijā nav obligāta.

Papildu informāciju par bērnu veselību var atrast www.kindergesundheit-info.de.

Uzraudzība

Norādījumi par vecumu, kad bērns var palikt atstāts bez uzraudzības vai vienatnē apmeklēt skolu, likumos nav noteikti, taču parasti bērni netiek atstāti vieni līdz septiņu gadu vecumam. Uzraudzības pienākuma saturs ir atkarīgs no bērna vai jaunieša vecuma un saprātīguma, kā arī no bīstamības pakāpes, kādu trešo personu tiesiskajām interesēm rada konkrētā situācija. 

Jauniešu aizsardzības likumā (JuSchG) ir ietverti noteikumi, kas reglamentē bērnu un jauniešu uzturēšanos noteiktās vietās vai pasākumos. Piemēram, bērniem un jauniešiem ir aizliegts uzturēties nakts bāros (Jauniešu aizsardzības likuma 4. panta 3. punkts). Uzturēšanos restorānos, deju pasākumos un kino pasākumos atkarībā no vecuma un pulksteņa laika reglamentē Jauniešu aizsardzības likuma 4., 5. un 11. pants. Bērni un jaunieši nedrīkst uzturēties arī azartspēļu zālēs (Jauniešu aizsardzības likuma 6. panta 1. punkts).

Izglītība

Obligātā izglītība Vācijā iedalās pilna laika obligātajā izglītībā (obligātajā vispārējā izglītība) un nepilna laika obligātajā izglītībā (obligātā profesionālā izglītība). Obligātā vispārējā izglītība visiem bērniem parasti sākas no septiņu gadu vecuma un visbiežāk turpinās deviņus/desmit pilna laika mācību gadus.

Pēc obligātās vispārējās izglītības iegūšanas tiem jauniešiem, kuri vispārējās vidējās izglītības II pakāpē neapmeklē pilna laika vispārizglītojošu vai profesijas apguves mācību iestādi, ir jāapgūst nepilna laika obligātā izglītība (obligātā profesionālā izglītība). Tās pilna kursa apguve parasti ilgst trīs nepilna laika apmācību gadus, turklāt apmācību ilgums ir atkarīgs mācekļa prakses akreditētajā specialitātē.  

Izglītības apguve valsts skolās ir bezmaksas. Ja vecāki nolemj savu bērnu izglītot privātskolā, viņiem jārēķinās ar izmaksām.

Obligātai skolas izglītībai pielīdzināmi obligātie bērnudārzi Vācijā nepastāv.

 

Ja tiek pārkāptas Jūsu vecāka tiesības vai Jūsu bērna tiesības, nekavējoties sazinieties ar Latvijas vēstniecību Berlīnē un vietējā jaunatnes lietu nodaļa (Jugendamt).

Vācijā kompetento iestādi bezmaksas juridiskajai palīdzibai var meklēt šeit.  Ņemot vērā to, ka Vācijā nav vienas kompetentās iestādes, tad nepieciešams zināt pasta indeksu/kodu.


Vēršam uzmanību, ka paplašinātu un ļoti noderīgu informāciju ir sagatavojusi arī Tieslietu ministrija. 


Noderīga kontaktinformācija:

Latvijas vēstniecība Vācijā - e.: embassy.germany@mfa.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments - t.: +371 67 015 905 (zvaniem no ārvalstīm); e.: mfa.cdep@mfa.gov.lv

 

Informatīvie materiāli (inforgrafikas) pievienoti pielikumā.