Gards kumosiņš

Sabiedrības informēšanas kampaņa pret cilvēku tirdzniecību "Gards kumosiņš"

 

Kas ir cilvēktirdzniecība?

Cilvēku tirdzniecība ir smags kriminālnoziegums un rupjš cilvēktiesību pārkāpums. Ik gadu tūkstošiem cilvēku – bērnu, jauniešu, sieviešu un vīrieši – visā pasaulē kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Gandrīz ikviena valsts pasaulē ir kaut kādā mērā saistīta ar cilvēku tirdzniecību –vai nu kā cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes jeb nosūtītājvalsts, tranzīta vai kā galamērķa jeb saņēmējvalsts.

Cilvēku tirdzniecība ir cilvēku rekrutēšana jeb vervēšana, transportēšana, pārvietošana, izmitināšana vai uzņemšana, izmantojot draudus, spēku vai citus piespiešanas, nolaupīšanas, viltus vai maldināšanas līdzekļus, ierobežojot tiesības vai izmantojot personas neaizsargātību, dodot vai saņemot maksājumus vai citus labumus, lai ekspluatēšanas nolūkā saņemtu personas, kurai ir vara pār otru personu, piekrišanu. Ekspluatēšana var izpausties kā izmantošana prostitūcijā vai citās seksuālās izmantošanas formās, piespiedu darbs, verdzība vai tai pielīdzināmas darbības, kalpība vai orgānu izņemšana. Cilvēku tirdzniecība ietver trīs galvenos komponentus: darbību (jeb kas ir darīts), līdzekļus (jeb kā tas ir darīts) un mērķi (kāpēc tas ir darīts). Detalizēts apraksts pieejams ANO mājaslapā.

Latvijā definīciju, kas ir cilvēku tirdzniecība, sniedz Krimināllikuma 154.2 pants. „Cilvēku tirdzniecības jēdziens”

 

Kādi ir cilvēktirdzniecības veidi?

 Tiek izdalīti šādi cilvēku tirdzniecības veidi:

  • prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas;
  • piespiedu darbs vai pakalpojumi;
  • verdzība;
  • orgānu izņemšana.

Arvien biežāk ir sastopami cilvēku tirdzniecības gadījumi, kad cilvēku vervētāji ir upuru paziņas, draugi vai pat ģimenes locekļi, kuri izmanto sev tuvo cilvēku uzticību. Cilvēku tirdzniecībai un cilvēku ievilināšanai ekspluatācijā tiek izmantotas arī darbā iekārtošanas firmas, sludinājumi internetā un sociālie tīmekļi.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka darbiekārtošanas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt tikai tāds komersants, kurš ir saņēmis NVA izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Kampaņas laikā 102 komersanti bija licencēti kā darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēji. Licencēto darbiekārtošanas firmu saraksts un cita ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistīta informācija pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā. Ja licencēta darbiekārtošanas firma pārkāpusi darba ņēmēja tiesības, nekavējoties jāiesniedz rakstveida sūdzība Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskajā departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010.

 

Cik izplatīta ir cilvēku tirdzniecība?

Reālos cilvēku tirdzniecības apmērus ir grūti noteikt, jo cilvēku tirdzniecība kā organizētās noziedzības paveids ir nelegāla nodarbe. Tomēr pēc ANO aplēsēm cilvēku tirdzniecības upuru skaits pasaulē varētu būt 2.5 miljoni cilvēku.

Plašāka informācija pieejama ANO Globālajā ziņojumā par cilvēktirdzniecību.

 

Kur meklēt palīdzību?

Ja esi Latvijā

 

Valsts policija – tālr: 112 vai 110

Jebkurš Valsts policijas iecirknis

www.vp.gov.lv

 

Biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai tālr.: (+371) 28612120

www.patverums-dm.lv

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informatīvais tālrunis uzziņām 80200206 

www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=75

 

Valsts darba inspekcija

Anonīmais uzticības tālrunis - tālr.: (+371) 67312176

www.vdi.gov.lv

***

Biedrība Centrs MARTA

tālr.: (+371) 67378539

www.marta.lv

***

Ja esi ārpus Latvijas

Attiecīgās valsts policija

Eiropas Savienībā vienotais ārkārtējo notikumu tālruņa numurs 112

 

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments

 tālr.: (+371) 26337711 (diennakts tālrunis ekstremālām situācijām)

 

Latvijas diplomātiskā un Konsulārā pārstāvniecībā ārzemēs

 

Biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai tālr.: (+371) 28612120

www.patverums-dm.lv

 

 

Par kampaņu „Gards kumosiņš”

Kampaņas „Gards kumosiņš” īstenošanas laiks ir no 2014.gada 13. līdz 19.oktobrim. Galvenā kampaņas mērķauditorija ir jaunieši, lai kliedētu pieņēmu, ka tikai pieaugušie var kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem. Turklāt, pieaugot un meklējot darbavietu, it sevišķi ārzemēs, risks kļūt par cilvēktirdzniecības upuri tikai palielinās. Sekundārā mērķauditorija ir teju ikviens sabiedrības loceklis, jo kā rāda pasaules pieredze par cilvēktirdzniecības upuri var kļūt ikviens – jauns vai vecs, sieviete vai vīrietis. Kampaņas informatīvais klips mērķauditoriju uzrunās portālos draugiem.lv, ask.fm un kasjauns.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras, Ārlietu ministrijas un vairāku vēstniecību, Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts policijas mājaslapā.

 

Kampaņas sadarbības partneri

Kampaņas „Gards kumosiņš” organizators ir Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Starptautisko ombudu tīklu (The International Ombudsman Institute (IOI)) un  biedrību „Patvērums „Drošā māja””. Kampaņas klipu un baneri izstrādāja invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”. Savukārt informatīvie atbalstītāji ir portāli draugiem.lv, ask.fm un kasjauns.lv, institūcijas – Nodarbinātības valsts aģentūra, Ārlietu ministrija un vairākas Latvijas vēstniecības ārvalstīs, Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts policija.