Nolēmumu izpilde

2021. gads 

Par virzību jautājumā par nolēmumu efektīvu izpildi un parādnieku – saimnieciskās darbības veicēju – saglabājamo līdzekļu apmēru

 


Par kredītiestāžu un citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju komisijas maksu piemērošanu par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu apstrādi 

 

Par procesuālo izdevumu piedziņu un naudas līdzekļu novirzīšanu parāda segšanai

 

 

 

2020. gads

 

2020.11.02. Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai "Par parādnieku – saimnieciskās darbības veicēju – saglabājamo līdzekļu apmēru izpildu lietvedības ietvaros". Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai pieejama šeit.. Tieslietu ministrijas atbilde pieejama šeit.

 

2020.08.13.Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei par nolēmumu efektīvu izpildi un nolēmumu izpildes sistēmu. Tiesībsarga vēstule, institūciju sniegtās atbildes un informācija par organizēto sanāksmi šī jautājuma ietvaros pieejama šeit.

 

2018. gads

 

 

 

 

2017./2018. gads 

 

2018.02.14. Izpēte par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību, vēršot piedziņu uz parādnieka darba samaksu, tai pielīdzinātajiem maksājumiem un citām naudas summām, nesaglabājot Civilprocesa likuma 594.panta pirmajā vai otrajā daļā un 1.pielikuma 3.punktā noteiktos naudas līdzekļus, vai vēršot piedziņu uz Civilprocesa likuma 596.pantā paredzētajām summām, uz kurām nevar tikt vērsta piedziņa. Informācija par 2017.gadā veikto izpēti un 2018.gadā notikušo diskusiju pieejama šeit.