Pārbaudes vizītes

Šajā sadaļā publicēti pārbaudes vizīšu ziņojumi un pārbaudīto iestāžu atbildes par ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildi.

2021. gads

Prevencijas daļas vizītes uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pilngadīgām personām 

 1. 07.05.2021. Jelgavas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (Skolas iela 9, Ozolnieki, Jelgavas novads).
 2. 20.05.2021.   Dobeles novada pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes centrs “Tērvete””  (“Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads).

Prevencijas daļas vizītes uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām bērniem 

 1. 22.04.2021. un 10.06.2021. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Ezermala" (Ezermalas iela 36, Rīga).
 2. 22.06.2021. Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”  Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzekne).
 3. 29.06.2021. Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nams (Labraga iela 11, Liepāja);
 4. 29.07.2021. Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāle "Teika" (Stāmerienas iela 4, Rīga).
 5. 25.08.2021. Tiskādu bērnu nams (Ezera iela 23,  Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads).
 6. 23.09.2021. Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs (Galdnieku iela 10 B, Smiltene, Smiltenes novads).

Prevencijas daļas vizītes uz Policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām 

 1. 19.05.2021.  Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas birojs (Čiekurkalna 1.līnija 1/4)

Prevencijas daļas vizītes uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām

 1. 02.06.2021. –  VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (Tvaika iela 2, Rīga)

Prevencijas daļas vizītes uz atskurbšanas pakalpojuma sniegšanas vietām

 1. 13.07.2021.   VSIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta (Vasarnīcu iela 20, Daugavpils)
 2. 23.07.2021. –  biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta Ludzā (Stacijas iela 46, Ludza)
 3. 23.07.2021. –  biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta Preiļos (Talsu ielā 4, Preiļos)
 4. 16.09.2021. –  Fonda “Agape” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta (Bāriņu iela 11, Liepāja)

2020. gads 

 

Policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas 

Bauskas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vieta

 

Psihiatriskās ārstniecības iestādes 

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

 

VSIA “Piejūras slimnīca”

 

Tiesu ēku konvoja zonu telpas 

 

 

Valsts sociālās aprūpes centri

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” filiāle “Iecava”

 

Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme” filiālē „Rūja”

 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)

Pļaviņu novada domes sociālās aprūpes centrs „Pļaviņas”

 

 “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””

 

Biedrība “Dzintarkrasta serviss” SAC “Liepa”

 

Biedrības "Latvijas sarkanais Krusts" sociālais aprūpes centrs "Derpele"

 

 

2019. gads apskatāms šeit.