Tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās 2022

Atbildes uz komandu uzdotajiem precizējošajiem jautājumiem:

1. Vai Fatima tika aizturēta atbilstoši Imigrācija likuma 7.nodaļai, proti, vai viņai bija liegts doties prom no aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Daugavpils”?

Atbilde: Jā, Fatima tika aizturēta atbilstoši Imigrācijas likuma VII nodaļai, kas arī noteica viņas uzturēšanās režīmu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā "Daugavpils”.

2. Vai Fatima kādai Latvijas valsts amatpersonai izteica vēlmi rast patvērumu Latvijā vai citur Eiropas Savienībā?

Atbilde: Informācija par Fatimas komunikāciju ar Latvijas amatpersonām sniegta kāzusā.

3. Vai robežsargi informēja Aišu un Fatimu par viņu tiesībām un pienākumiem?

Atbilde: Informācija par Fatimas komunikāciju ar Latvijas amatpersonām sniegta kāzusā.

4. Vai Fatima un Aiša plāno uzturēties Latvijā, vai arī izmanto Latviju kā tranzītvalsti, lai nokļūtu kādā citā valstī?

Atbilde: Informācija par Fatimas un Aišas motivāciju sniegta kāzusā. Izspēles dalībnieki drīkst interpretēt personu sniegtos izteikumus.

 

Tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās 2022

No 22. februāra dalībai tiesu procesa izspēlē cilvēktiesībās tiek aicināti Latvijas tiesību zinātņu studenti, izveidojot un piesakot savu komandu divu vai trīs dalībnieku sastāvā. Komandas var pieteikt gan augstskolu studenti, gan studējošie no 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām.

Pieteikuma anketas google aptaujas formā https://bit.ly/36kze1n jāiesniedz līdz 15. martam.

Gan izspēļu nolikums, gan pieteikuma anketa, gan daudzi noderīgi palīgmateriāli atrodami tiesībsarga mājaslapā www.tiesibsargs.lv un Facebook kontā "Tiesībsarga tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās".

Jautājumus sūtīt uz izspele@tiesibsargs.lv

 

komandas pieteikšana līdz 15.martam, praktisko darbu iesniegšana līdz 18.aprīlim, izspēles fināls 30.aprīlī