Tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās 2017

Tiesu procesa izspēle cilvēktiesībās 2017

 

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

(29.03.2017.)

J: Mūsu komandai ir radies jautājums par tiesu izspēles kāzusa 11. paragrāfā minēto Civilprocesa likuma 1635. pantu. Vai gadījumā izspēles kāzusā nav kļūda, vai ar to netika patiesībā domāts Civillikuma 1635. pants?

A: Paldies, ka esat tik vērīgi! Jums ir pilnīga taisnība, būsim pārrakstījušies. Minētais teikums kāzusa 11.punktā tiks labots šādi:

“Proti, pieteicējs iepriekš nacionālo tiesu līmenī nav izmantojis tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā par Konvencijas 8.pantā noteikto viņa tiesību iespējamo pārkāpumu saskaņā ar Satversmes 92.pantu un Civillikuma 1635.pantu.”

 

(30.03.2017.)

J: Vai taisniba.net portāls bija reģistrēts kā masu informācijas līdzeklis?

A: Portāls taisniba.net nebija reģistrēts kā masu informācijas līdzeklis.

 

J: Vai O.Sesks Latvijā izgājis visu instanču tiesas?

A: Kāzusa būtiskie fakti ir norādīti tā tekstā, un pieteikuma pieļaujamības kritēriju izvērtējums ir izspēles dalībnieku kompetencē.