Latvijas tiesību akts

Fizisko personu datu aizsardzības likums

Publicēts: