Ziņojums

Latvijas Republikas tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību situāciju Latvijā ANO Universālā Periodiskā pārskata 3.cikla ietvaros (angļu valodā)

Publicēts: