Darbinieki

Lai sazinātos ar Tiesībsarga biroja darbiniekiem, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru +371 67686768, un Jūs savienos ar attiecīgo darbinieku. Darbinieku e-pasta adresi veido šādi: vārds.uzvārds@tiesibsargs.lv

 

Tiesībsargs Juris Jansons

Tiesībsarga palīdze Agnese Ūlande

 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja/Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne

Nodaļas vadītājas vietniece Gundega Bruņeniece

Juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova

Juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle

Juridiskais padomnieks Juris Siļčenko

Juridiskā padomniece Daina Lepika

Juridiskā padomniece Inga Zonenberga

Vecākā juriste Solvita Anskaite

Vecākā juriste Baiba Kiršteina

Vecākais jurists Matīss Malojlo

Vecākā juriste Laura Lapiņa

Juriste Ilze Ambrasa

Juriste Ieva Krasovska

Juriste Renāte Cinava

 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa Prevencijas daļa

Daļas vadītāja Liene Namniece

Vecākā juriste Sandra Garsvāne

Vecākā juriste Zanda Rūsiņa

Jurists Rinalds Liepiņš

Konsultante sociālajos jautājumos Veronika Sproģe-Saksone

 

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja Ineta Rezevska

Nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis

Juridiskā padomniece Ieva Arklone

Juridiskā padomniece Gita Gailīte

Juridiskā padomniece Anete Ilves

Juridiskā padomniece Inga Peimane

Juridiskā padomniece Agnese Laizāne

Vecākā juriste Viktorija Grišuļonoka

Vecākā juriste Natālija Vecgaile

Vecākā juriste Elīna Janova

Vecākā juriste Eīna Ūsiņa

Vecākā juriste Ilona Lošaka

Juriste Inese Leimane

 

Bērnu tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja Laila Grāvere

Juridiskā padomniece Laila Henzele

Vecākā juriste Tatjana Caune

Vecākā juriste Anna Krasanova

Jurists Agris Skudra

 

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļa

Nodaļas vadītāja Ruta Siliņa

Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Laura Bagātā

Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Raina Anna Ločmele

 

Administratīvā nodaļa

Nodaļas vadītāja Ineta Luste

Galvenā grāmatvede Inese Donga

Saimniecības vadītāja Biruta Ange

Kancelejas vadītāja Dace Pinka

Lietvede Anna Austriņa

Klientu konsultante Silvija Birģele

Automobiļa vadītājs-kurjers Intars Britiks