Darbinieki

Lai sazinātos ar Tiesībsarga biroja darbiniekiem, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru +371 67686768, un Jūs savienos ar attiecīgo darbinieku. Darbinieku e-pasta adresi veido šādi: vārds.uzvārds@tiesibsargs.lv

 

Tiesībsargs Juris Jansons

Tiesībsarga palīdze Agnese Ūlande

 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja/Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne

Juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle

Juridiskais padomnieks Juris Siļčenko

Juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova

Juridiskā padomniece Inga Zonenberga

Vecākā juriste Daina Lepika

Vecākā juriste Baiba Kiršteina

Juriste Ilze Ambrasa

Juriste Ieva Krasovska

Jurists Matīss Malojlo

 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa Prevencijas daļa

Daļas vadītāja Liene Namniece

Vecākā juriste Sandra Garsvāne

Juriste Kristīna Freiberga

 

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja Ineta Rezevska

Nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis

Juridiskā padomniece Ieva Arklone

Juridiskā padomniece Gita Gailīte

Juridiskā padomniece Anete Ilves

Juridiskā padomniece Inga Peimane

Vecākā juriste Viktorija Grišuļonoka

Vecākā juriste Agnese Laizāne

Vecākā juriste Natālija Vecgaile

Vecākā juriste Eīna Ūsiņa

Juriste Inese Leimane

Juriste Inese Rūtiņa

 

Bērnu tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja Laila Grāvere

Vecākā juriste Laila Henzele

Vecākā juriste Zanda Rūsiņa

Vecākā juriste Tatjana Caune

 

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļa

Nodaļas vadītāja Ruta Siliņa

Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Laura Bagātā

Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Madlēna Vahere

Informācijas centra vadītāja Evita Berķe

 

Administratīvā nodaļa

Nodaļas vadītāja Ineta Luste

Galvenā grāmatvede Inese Donga

Saimniecības vadītāja Biruta Ange

Kancelejas vadītāja Dace Pinka

Lietvede Anna Austriņa

Klientu konsultante Viktorija Veikšāne

Automobiļa vadītājs-kurjers Intars Britiks