Diskriminācija

Diskriminācija izpaužas tādējādi, ka pret cilvēkiem, kas atrodas vienādā situācijā, attieksme ir dažāda, lai gan šai atšķirīgajai attieksmei nav nekāda objektīva un saprātīga pamata un tās vienīgais iemesls ir piederība pie konkrētas personu grupas. Visbiežāk diskriminācija ir saistīta ar dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, invaliditāti, vecumu, seksuālo orientāciju vai reliģiju. Diskriminācijas rezultātā cilvēks tiek atstumts vai izslēgts, un viņam tiek liegtas tiesības, tādēļ diskriminācija ir aizliegta. 

Ir aizliegta visa veida diskriminācija, pamatojoties uz cilvēka:

 • dzimumu,
 • rasi,
 • etnisko piederību (t.sk. ādas krāsu, etnisko un nacionālo izcelsmi un tautību),
 • vecumu,
 • invaliditāti,
 • reliģisko piederību,
 • politisko pārliecību,
 • nacionālo vai sociālo izcelsmi,
 • mantisko vai ģimenes stāvokli,
 • seksuālo orientāciju,
 • citiem apstākļiem.

Atšķirīga attieksme pieļaujama vienīgi tādos gadījumos, ja tam ir pamatots un objektīvs attaisnojums un pastāv samērīgums starp sasniedzamo mērķi un izmantotajiem līdzekļiem.

Piemērs: Darba devējs bija gatavs noslēgt līgumu, bet, uzzinot, ka potenciālā darbiniece ir stāvoklī, atsauca piedāvājumu. 

Lasīt vairāk par diskriminācijas veidiem

Lasīt vairāk par jomām, kurās noteikts diskriminācijas aizliegums

Informatīvie materiāli

Skatīt visus