Viegli lasīt

Kas ir Tiesībsargs?

Latvijas Republikas Tiesībsargu ievēl Saeima.

Tiesībsargs strādā, lai aizsargātu katra Latvijas iedzīvotāja tiesības.

Tiesībsargs sekmē valsts tiesisku rīcību.

Tas nozīmē – seko, lai valsts un pašvaldību institūcijas vienmēr ievērotu likumus.

Valsts un pašvaldību institūcijas ir, piemēram, ministrijas, valsts aģentūras, nodibinājumi.

Tiesībsargs pakļaujas vienīgi likumam.

Neviens nedrīkst ietekmēt Tiesībsarga darbību.

To nedrīkst darīt arī valsts vai pašvaldības institūcijas.

Ko dara tiesībsargs?

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības un novērst diskrimināciju.

Tiesībsarga uzdevums ir arī sekmēt valsts varas tiesisku un lietderīgu īstenošanu.

Tiesībsargs uzrauga, lai valsts iestādes ievēro labu pārvaldību.

Tiesībsargs var atklāt trūkumus tiesību aktos vai to piemērošanā un veicināt šo trūkumu novēršanu.

Tiesībsargs informē sabiedrību par cilvēktiesībām un kā tās aizsargāt, kā arī par tiesībsarga darbu.

Kas var kļūt par Tiesībsargu?

Par Tiesībsargu var kļūt tikai Latvijas pilsonis.

Viņš nedrīkst būt jaunāks par 30 gadiem, viņš nedrīkst būt iepriekš sodīts.

Cilvēkam, kurš vēlas kļūt par Tiesībsargu, jābūt augstākajai izglītībai.

Jābūt zināšanām un darba pieredzei tiesību aizsardzībā;

Tiesībsargu uz pieciem gadiem ievēl Saeima.

2011.gada 3.martā Latvijas Republikas Saeima ievēlēja Juri Jansonu par Latvijas Republikas tiesībsargu.

2016.gada 3.martā Saeima tiesībsarga amatā atkārtoti apstiprināja Juri Jansonu.

2021.gada 11. martā Saeima Juri Jansonu apstiprināja tiesībsarga amatā uz vēl vienu termiņu.

Esošā tiesībsarga pilnvaru termiņš ir no 2021. gada 18. marta līdz 2026. gada 18. martam.