Par mums

Kas ir tiesībsargs?

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Tiesībsarga likums stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī, izveidojot tiesībsarga institūciju. Par pirmo tiesībsargu 2007. gada 1. martā Latvijas Republikas Saeima ievēlēja Romānu Apsīti.

Pirms tiesībsarga institūcijas izveides Latvijā darbojās Valsts cilvēktiesību birojs, un Tiesībsarga birojs ir šīs sākotnējās Latvijas cilvēktiesību aizsardzības institūcijas tiesību un saistību pārņēmējs.

Citās valstīs tiesībsargu visbiežāk sauc par ombudu. Igaunijas tiesībsargu sauc par tieslietu kancleru, bet Lietuvas tiesībsargs ir Seima kontrolieris.

Ko dara tiesībsargs?

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

  • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
  • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;
  • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
  • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
  • sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.
Vairāk par tiesībsarga funkcijām
Tiesībsarga Jura Jansona portrets pie Latvijas Republikas karoga

Tiesībsargs

Juris Jansons

Dzīvesgājuma apraksts

Budžets

Informācija par iestādes budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī iepirkumiem.

Budžets

Tiesību jomas

uznemejdarbiba-un-cilvektiesibas

Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības

bernu-tiesibas

Bērnu tiesības

pilsoniskas-un-politiskas-tiesibas

Pilsoniskās un politiskās tiesības

cilveku-ar-invaliditati-tiesibas

Cilvēku ar invaliditāti tiesības

cilveka-pamattiesibas

Cilvēka pamattiesības

diskriminacija

Diskriminācija

datu-aizsardziba

Datu aizsardzība

ieslodzito-tiesibas

Ieslodzīto tiesības

tiesibu-ieverosanas-uzraudziba

Tiesību ievērošanas uzraudzība

necilveciga-apiesanas

Necilvēcīga apiešanās

Dalība starptautiskās organizācijās

Tiesībsarga birojam piešķirts „A” akreditācijas statuss (augstākais novērtējums) Nacionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju Starptautiskās koordinēšanas komitejas Akreditācijas apakškomitejā.

Tiesībsarga birojs regulāri sadarbojas ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, kā arī ar citām starptautiskajām institūcijām, kā, piemēram, Eiropas Padomi, Eiropas Ombudu un vēl daudzām citām. Tiesībsarga birojs ir vairāku pasaules, Eiropas un reģionālo organizāciju jeb tīklu biedrs.

Organizācijas, kurās darbojamies

Sabiedrības līdzdalība

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām

Ikdienā tiesībsargs sadarbojas ar dažāda veida nevalstiskajām organizācijām, kurās ir apvienojušies attiecīgās jomas eksperti. Tādējādi, tiesībsargam ir pieejama aktuālā informācija, lai jau valstiskā līmenī varētu sniegt rekomendācijas noteiktu jautājumu īstenošanā un pilnveidē.

Sadarbības organizācijas

Noderīga informācija