Cilvēku ar invaliditāti tiesības

Pie cilvēkiem ar invaliditāti pieder cilvēki, kuriem ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. Cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt pieejamām tādām pašām iespējām kā citiem. Valstij ir pienākums nodrošināt cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību, izmantojot visus pieejamos rīkus, kā arī radot jaunus atbalsta mehānismus, ja tas ir nepieciešams.

Piemērs: Man bija nepieciešama izziņa no pašvaldības domes, un vēlējos to saņemt klātienē. Lai arī ēka bija aprīkota ar uzbrauktuvi, mans ratiņkrēsls bija par platu, lai tiktu cauri galvenajām durvīm.  

Vairāk par personu ar invaliditāti tiesībām.

Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus