Vēlēšanu tiesības

Vēlēšanu tiesības – gan tiesības vēlēt, gan tikt ievēlētam – ir cieši saistītas ar tiesībām uz līdzdalību valsts un pašvaldību darbībā. Šīs tiesības nodrošina pilsoņu pārstāvību valsts un pašvaldību darbā un ir viens no demokrātiskas valsts pamatelementiem. 

Piemērs: Man pirms vēlēšanām netika atsūtīts aicinājums uz vēlēšanām un informācija par to, uz kuru vēlēšanu iecirkni jādodas.  

Vairāk par tiesībām vēlēt un tikt ievēlētam.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus