Kontakti

Tālrunis konsultācijām

Konsultāciju var saņemt par iespējamiem cilvēktiesību vai labas pārvaldības pārkāpumiem valsts vai pašvaldību iestādē, diskrimināciju vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu.

Darbinieku kontakti

Darbinieku kontakti

Konsultācijas klātienē

Dokumentu pieņemšana klātienē un iepriekš pieteiktas klātienes konsultācijas Tiesībsarga birojā turpmāk notiks no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 09.00-16.00, bet piektdienā birojs apmeklētājiem būs slēgts.
Piektdienās konsultācijas pieejamas tikai attālināti pa tālruni +371 67686768 vai +371 25576154.
Ar biroju iespējams sazināties arī elektroniski tiesibsargs@tiesibsargs.lv.

Kancelejas telefona numurs +371 67201417.

Tiesībsarga birojā tiek aicināti vērsties arī cilvēki ar jautājumiem par bēgļu un patvēruma meklētāju tiesībām, tālrunis +371 26128600.

Vides pieejamība

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā, kā arī apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem pie ieejas biroja ēkā ir pieejama izsaukuma poga ar attiecīgu norādi. Uz izsaukumu reaģē apsardzes darbinieks, kurš organizē iekļūšanu telpās pa pielāgoto ieeju (ar pacēlāju).
Vienlaicīgi informāciju par apmeklētāju saņem arī klientu konsultants vai Kancelejas vadītājs, kurš savukārt organizē apmeklētāja pieņemšanu un, ja nepieciešams, – jurista konsultāciju.
Biroja 1. stāvā pieejamas arī pielāgotas labierīcības.

Kontakti medijiem

Tālrunis

+371 26468456 +371 29174723

E-pasts

kssn@tiesibsargs.lv

Rekvizīti

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Vienotais reģistrācijas Nr. 90000055101
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Banka: Valsts kase
Konts: LV04TREL2050008003000