Kontakti

Tālrunis konsultācijām

Konsultāciju var saņemt par iespējamiem cilvēktiesību vai labas pārvaldības pārkāpumiem valsts vai pašvaldību iestādē, diskrimināciju vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu.

Darbinieku kontakti

Darbinieku kontakti

Konsultācijas klātienē

Klātienes konsultācijām iepriekš jāpiesakās pa tālruni +371 67686768 vai +371 20455634 vai elektroniski tiesibsargs@tiesibsargs.lv un jāsaņem apstiprinājums par konsultācijas datumu un laiku.
Tiesībsarga birojā tiek aicināti vērsties arī cilvēki ar jautājumiem par bēgļu un patvēruma meklētāju tiesībām, tālrunis +371 26128600

Vides pieejamība

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā, kā arī apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem pie ieejas biroja ēkā ir pieejama izsaukuma poga ar attiecīgu norādi. Uz izsaukumu reaģē apsardzes darbinieks, kurš organizē iekļūšanu telpās pa pielāgoto ieeju (ar pacēlāju).
Vienlaicīgi informāciju par apmeklētāju saņem arī klientu konsultants vai Kancelejas vadītājs, kurš savukārt organizē apmeklētāja pieņemšanu un, ja nepieciešams, – jurista konsultāciju.
Biroja 1. stāvā pieejamas arī pielāgotas labierīcības.

Kontakti medijiem

Tālrunis

+371 26468456 +371 29174723

E-pasts

kssn@tiesibsargs.lv

Rekvizīti

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Vienotais reģistrācijas Nr. 90000055101
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Banka: Valsts kase
Konts: LV04TREL2050008003000