Piekļūstamības paziņojums

Tiesībsargs apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Tiesībsargss tīmekļvietni - https://www.tiesibsargs.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tiesībsargss tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Ziņās (jaunumos) līdz 2022.gada jūlijam virsrakstu strukturēšanas principi ir daļēji ievēroti:
    ○ ziņās daļēji vai pilnībā netiek izmantots apakšvirsrakstu formatēšanas funkcija;
    ○ ziņu saturā dažviet iekļauti tukši virsraksti.
  • Atsevišķiem video ir pievienoti atvērtie jeb tā sauktie “iededzinātie” subtitri, kurus nevar ieslēgt un izslēgt, kā arī nolasīt ar ekrāna lasīšanas ierīcēm.
  • Atsevišķiem attēliem nav pievienots alternatīvais teksts.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.12.2020. Izvērtēšanu veica Evita Berķe.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

  • Kopš 2022.gada augusta ziņās satura informācijas strukturēšanai tiek izmantota virsrakstu un apakšvirsrakstu formatēšanas funkcija.
  • Attēli tiek izmantoti tikai satura vizualizēšanai. Unikāls saturs attēla formātā netiks publicēts.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: kssn@tiesibsargs.lv

Zvaniet: +371 67686768.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā..

Sūdzību iesniegšana

Evita Berķe Tiesībsarga biroja atbildīgais par tīmekļvietni E-pasts: kssn@tiesibsargs.lv Tālrunis: 67686768; 29616126

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020.

Atkārtoti pārskatīts 13.10.2022.

Šo paziņojumu apstiprināja Juris Jansons Latvijas Republikas tiesībsargs.