Darbinieki

Lai sazinātos ar Tiesībsarga biroja darbiniekiem, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru +371 67686768, un Jūs savienos ar attiecīgo darbinieku. Darbinieku e-pasta adresi veido šādi: vārds.uzvārds@tiesibsargs.lv

 

Tiesībsargs Juris Jansons

Tiesībsarga palīdze Agnese Ūlande

 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja/Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne

Nodaļas vadītājas vietniece Gundega Bruņeniece

Juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova

Juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle

Juridiskais padomnieks Juris Siļčenko

Juridiskā padomniece Daina Lepika

Juridiskā padomniece Inga Zonenberga

Juridiskā padomniece  Solvita Anskaite

Juridiskā padomniece ​ Laura Lapiņa

Vecākā juriste Baiba Kiršteina

Vecākā juriste Simona Krastiņa

Vecākais jurists Matīss Malojlo

Juriste Ieva Grišāne

Jurists Roberts Urdziņš

 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa Prevencijas daļa

Daļas vadītāja  Zanda Rūsiņa 

Vecākā juriste Sandra Garsvāne

Jurists Rinalds Liepiņš

Konsultante sociālajos jautājumos Veronika Sproģe-Saksone

 

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja Ineta Rezevska

Nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis

Juridiskā padomniece Ieva Arklone

Juridiskā padomniece Gita Gailīte

Juridiskā padomniece Inga Peimane

Vecākā juriste Viktorija Grišuļonoka

Vecākā juriste Natālija Vecgaile

Vecākā juriste Eīna Ūsiņa

Vecākā juriste Ilona Lošaka

Juriste Inese Leimane

Juriste Kitija Dragune

 

Bērnu tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja Laila Grāvere

Juridiskā padomniece Laila Henzele

Vecākā juriste Tatjana Caune

Jurists Agris Skudra

 

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļa

Nodaļas vadītāja Ruta Siliņa

Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Laura Bagātā

Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Raina Anna Ločmele

 

Administratīvā nodaļa

Nodaļas vadītāja Ineta Luste

Galvenā grāmatvede Inese Donga

Saimniecības vadītāja Biruta Ange

 

Kanceleja

Kancelejas vadītāja Dace Pinka

Lietvede Ance Vesa

Klientu konsultante Silvija Birģele

Automobiļa vadītājs-kurjers Intars Britiks