Darbinieki

Lai sazinātos ar Tiesībsarga biroja darbiniekiem, aicinām zvanīt uz tālruņa numuru +371 67686768, un Jūs savienos ar attiecīgo darbinieku. Darbinieku e-pasta adresi veido šādi: vārds.uzvārds@tiesibsargs.lv

Tiesībsargs Juris Jansons

Tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne

 
Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa

 

Nodaļas vadītāja Ineta Piļāne

Nodaļas vadītājas vietniece Gundega Bruņeniece

Juridiskā padomniece  Solvita Anskaite

Juridiskā padomniece ​ Laura Lapiņa

Juridiskā padomniece Daina Lepika

Juridiskais padomnieks Matīss Malojlo

Juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle

Juridiskais padomnieks Juris Siļčenko

Juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova

Juridiskā padomniece Inga Zonenberga

Vecākā juriste Baiba Kiršteina

Vecākā juriste Simona Krastiņa

Vecākais jurists Roberts Urdziņš

Juriste Ieva Grišāne

 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa Prevencijas daļa

 

Daļas vadītāja Liene Namniece-Bērziņa

Juridiskā padomniece Zanda Rūsiņa 

Vecākā juriste Sandra Garsvāne

Konsultante sociālajos jautājumos Veronika Sproģe-Saksone

 

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa

 

Nodaļas vadītāja Ineta Rezevska

Nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis

Juridiskā padomniece Gita Gailīte

Juridiskā padomniece Anete Ilves

Juridiskā padomniece Ilona Lošaka

Juridiskā padomniece Inga Peimane

Vecākā juriste Alise Artamonova

Vecākā juriste Viktorija Grišuļonoka

Vecākā juriste Sigita Martinsone

Vecākā juriste Eīna Ūsiņa

Vecākā juriste Natālija Vecgaile

Vecākā juriste Eva Vīksna

Juriste Kitija Dragune

 

Bērnu tiesību nodaļa

 

Nodaļas vadītāja Laila Grāvere

Juridiskā padomniece Laila Henzele

Vecākā juriste Tatjana Caune

 

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļa

 

Nodaļas vadītāja Evita Berķe

Konsultants komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Edgars Lākutis

Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Annija Pētersone

Konsultants romu jautājumos Roksana Rudeviča

 

Administratīvā nodaļa

 

Nodaļas vadītāja Ineta Luste

Galvenā grāmatvede Inese Donga

Saimniecības vadītāja Biruta Ange

Tiesībsarga palīdze, personālspeciāliste Agnese Ūlande

 

Kanceleja

 

Kancelejas vadītāja Dace Pinka

Lietvede Ance Vesa

Klientu konsultante Silvija Birģele

Klientu konsultante Viktorija Veikšāne

Automobiļa vadītājs-kurjers Intars Britiks