Kontaktinformācija

    Tālrunis: 67686768
 
     E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
 
Rekvizīti:
LR Tiesībsarga birojs
Vienotais reģistrācijas Nr. 90000055101
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Banka: Valsts kase
Konts: LV04TREL2050008003000
 

Seko mums:         

Lai saņemtu telefonisku konsultāciju, lūdzam zvanīt uz 67686768 vai 20455634

 

Saziņa ar Tiesībsarga biroja darbiniekiem

Lai sazinātos ar Tiesībsarga biroja darbiniekiem, lūdzam zvanīt uz tālruņa numuru 67686768, un Jūs savienos ar attiecīgo darbinieku. Darbinieku e-pasta adresi veido šādi: vards.uzvards@tiesibsargs.lv 

Kontaktinformācija tikai plašsaziņas līdzekļiem: 29174723 vai 29616126.

 

Covid-19 infekcijas izplatības laikā aicinām sazināties ar Tiesībsarga biroju pa telefonu, rakstīt elektroniski, kā arī sūtīt iesniegumus pa pastu. Nepieciešamības gadījumā, iepriekš par to vienojoties, ir iespējams pieteikties uz jurista konsultāciju klātienē.

Klātienes konsultācijas iespējamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Uz klātienes konsultāciju jāpiesakās, zvanot 67686768. Konsultācijas ir bezmaksas. Apmeklētāju pieņemšana notiek Tiesībsarga biroja 1. stāva telpās.
 
Apmeklētāju ieeja Tiesībsarga birojā no Baznīcas ielas puses -
Foto iegūts no "Google maps"
 

Vides pieejamība 

Vides pieejamība personām riteņkrēslā ar asistentuVides pieejamība personām riteņkrēslāVides pieejamība personām ar bērnu ratiemIzsaukuma poga, lai nodrošinātu piekļuvi personām riteņkrēslā vai personām ar bērnu ratiņiem

Personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, kā arī apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem pie ieejas biroja ēkā ir pieejama izsaukuma poga ar attiecīgu norādi. Uz izsaukumu reaģē apsardzes darbinieks, kurš organizē iekļūšanu telpās pa pielāgoto ieeju (ar pacēlāju).

Vienlaicīgi informāciju par apmeklētāju saņem arī klientu konsultants vai Kancelejas vadītājs, kurš savukārt organizē apmeklētāja pieņemšanu un, ja nepieciešams, – jurista konsultāciju.

Biroja 1. stāva telpās pieejamas arī īpaši pielāgotas labierīcības.