Trauksmes celšana

E-pasta adrese trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai trauksme@tiesibsargs.lv .

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa atrodama zemāk pielikumā.

Papildu informācija par trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanu atrodama Valsts kancelejas mājaslapā https://www.mk.gov.lv/lv/content/trauksmes-celeji un interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv

Tiesībsarga biroja kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:
tiesībsarga palīdze Agnese Ūlande (e-pasts: agnese.ulande@tiesibsargs.lv) un Kancelejas vadītāja Dace Pinka (e-pasts: dace.pinka@tiesibsargs.lv)