ANO seminārs par ratifikācijas iniciatīvu

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās ANO seminārā par ratifikācijas iniciatīvu Human Rights 75