Apmācības par Eiropas Sociālo hartu

Eiropas padomes rīkotas apmācības Tiesībsarga biroja darbiniekiem un NVO pārstāvjiem par Eiropas Sociālo hartu.