Atklātā lekcija “Eidžisms darba vidē”

Tiesībsarga biroja pārstāvis Valsts administrācijas skolā lasa atklāto lekciju “Eidžisms darba vidē”.