Audžuģimeņu pasākums “Darām kopā!”

Tiesībsarga biroja pārstāves piedalās Bērnu aizsardzības dienai veltītā pasākumā “Darām kopā” Tukuma novadā. Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un viņas vietniece Laila Henzele vadīja darbnīcu “Es esmu svarīgs”. Darbnīcas tēma ir par bērna viedokli, jo bērnam ir tiesības paust savu viedokli un tikt uzklausītam.

Pasākuma mērķis ir stiprināt audžuģimenes apziņu par bērnu kā vērtību, neskatoties uz to, ka viņš ir palicis bez vecāku gādības.

Tiek sagaidīts tas, ka, veidojot izpratni par ANO Bērnu tiesību konvencijas pamatprincipiem, tas būs kā orientieris ģimenēm savu vērtību apzināšanai un dos plašāku skatījumu uz to, kā katrs ģimenes loceklis ģimenē var būt uzklausīts, pieņemts, atbalstīts.