Baltijas – Polijas bērnu ombudu tikšanās

Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalās Baltijas – Polijas bērnu ombudu tikšanās reizē Tallinā.