Bāriņtiesu darbinieku apmācības par cilvēku tirdzniecības risku atpazīšanu

Tiesībsarga biroja pārstāvji pasniedz bāriņtiesu darbinieku apmācības par cilvēku tirdzniecības risku atpazīšanu.