Centra “Marta” seminārs “Darbs ar vardarbības veicējiem” Tiesībsarga biroja telpās