Cilvēku tirdzniecības risku atpazīšanas apmācības ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem

Tiesībsarga biroja pārstāvji pasniedz cilvēku tirdzniecības risku atpazīšanas apmācības ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem.