Dalība diskusijā par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem

Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un vadītājas vietniece Laila Henzele piedalās diskusijā “Bērns “starp debesīm un zemi”. Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru vieta sociālajā sistēmā”.

Diskusiju rīko nodibinājums “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds” sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem” “Svētās Ģimenes Māja”, “Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”” un nodibinājumu “CARITAS LATVIJA”.