Dalība Eiropas Invaliditātes foruma sanāksmē par Tīmekļa pieejamības direktīvu

Tiesībarga biroja pārstāvis sniedz prezentāciju Eiropas Invaliditātes foruma sanāksmē par Tīmekļa pieejamības direktīvu (sūdzību izskatīšanas mehānismu).