Dalība Eiropas Padomes Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmē

Tiesībsarga biroja pārstāve piedalījās Eiropas Padomes Sociālo jautājumu darba grupas (SQWP) sanāksmē par priekšlikumiem Direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos