Dalība ENNHRI darba grupā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

Tiesībsarga biroja pārstāve piedalās Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla (ENNHRI) ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darba grupā (CRPD darba grupā).