Dalība ENNHRI Komunikācijas darba grupas sēdē

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās ENNHRI Komunikācijas darba grupas sēdē.