Dalība ENNHRI sanāksmē par migrāciju no Ukrainas

Tiesībsarga biroja pārstāve piedalās Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla (ENNHRI) sanāksmē par cilvēktiesību situāciju migrācijas no Ukrainas kontekstā.