Dalība Equinet komunikācijas darba grupā un mācībās par līdztiesības iestāžu sadarbību ar medijiem

Tiesībsarga biroja pārstāvis no 23.-26. maijam piedalās līdztiesības iestāžu tīkla Equinet komunikācijas darba grupas sanāksmē un mācībās par līdztiesības iestāžu sadarbību ar medijiem Zagrebā, Horvātijā.