Dalība ES Cilvēku tirdzniecības novēršanas tīkla sanāksmē

Tiesībsarga biroja pārstāvis no 6.-7. novembrim Briselē piedalās ES Cilvēku tirdzniecības novēršanas tīkla sanāksmē.