Dalība ES līmeņa sanāksmē par cilvēku tirdzniecību

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās sanāksmē, ko rīko Eiropas Savienības nacionālo ziņotāju tīkls (EU Network of National Rapporteurs and Equivalent Mechanisms) un Pilsoniskās sabiedrības platforma pret cilvēku tirdzniecību (Civil Society Platform against trafficking in human beings).