Dalība filmas pirmizrādē par Krievijas armijas dzimumnoziegumiem Ukrainā

Tiesībsarga uzruna filmas pirmizrādē par Krievijas armijas dzimumnoziegumiem Ukrainā.

Karš, vardarbība, dzimumnoziegumi

Kopš civilizācijas pirmsākumiem cilvēki dzīvoja sabiedrībā, kurā attiecības reglamentēja viņu akceptētās tiesības un vērtības. Ja sākotnēji tās bija stiprākā tiesības, tad vēlāk tās kļuva par vērtībām, kuras ir vienlīdz svarīgas visiem sabiedrības dalībniekiem.

Pagājušā gadsimtā pēc diviem pasaules kariem, kuros dzīvību zaudēja milzīgs cilvēku skaits, Ženēvas konvencijā civilizētā pasaule kā vienu kopīgām pamatvērtībām atzina vardarbības pret civiliedzīvotājiem nepieļaujamību kara laikā. Atzīstot minēto principu, kā visu cilvēku pamatvērtību arī miera laikā, tas tika nostiprināts dažādos starptautiskos normatīvos aktos.

Seksuāla rakstura nodarījumi pret cilvēkiem, kuri vecuma, dzimuma vai veselības stāvokļa dēļ nav objektīvi spējīgi sevi aizsargāt, ir uzskatāmi par vienu no cietsirdīgākajām vardarbības formām, jo ir vērsti pret mazāk aizsargātiem un vieglāk ievainojamiem sabiedrības locekļiem.

Diemžēl, 80 gadus pēc asiņainākā kara cilvēces vēsturē, joprojām ir valstis, kuras uzbrukumu citai valstij neuzskata par karu, bet uzbrukumu civiliedzīvotājiem neuzskata par noziegumiem pret cilvēci. Tāpat ar nožēlu nākas konstatēt, ka šajā pēckara periodā Eiropā joprojām ir valstis, kuras pilsoņiem ir pieņemama vardarbība pret citas valsts civiliedzīvotājiem, un kuri pēc būtības, klusējot akceptē noziedzīgus nodarījumus pret viegli ievainojamo personu dzimumneaizskaramību.

Civilizētā sabiedrībā, kurā ikviena cilvēka dzīvībai un veselībai ir augstākā vērtība, šāda rīcība nedrīkst tikt ignorēta, noklusēta vai aizmirsta. Savukārt no cilvēktiesību viedokļa raugoties, ikvienas valsts pozitīvais pienākums ir veikt visas iespējamās darbības, lai šādus īpaši cietsirdīgus un vardarbīgus noziedzīgus nodarījumus veikušās personas neizbēgami tiktu sauktas pie likumā paredzētās atbildības.

Слава Україні! Героям Слава!