Dalība Frontex apmācībās

Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas Prevencijas daļas vadītāja Liene Namniece-Bērziņa piedalās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) Pamattiesību biroja organizētās mācībās piespiedu izraidīšanas novērotāju rezerves novērotājiem par pilnveidoto izraidīšanas novērotāju ziņojuma formu.

Frontex, uzklausot novērotāju atsauksmes par FReM II ietvaros izstrādāto vienoto piespiedu izraidīšanas novērotāju ziņojuma formu, ir pilnveidojis šo ziņošanas sistēmu, to elektronizējot un padarot lietotājam draudzīgāku.