Dalība konferencē “Ģimene.Likums.Prevencija.”

Eiropas sociāla fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros notiek konference “Ģimene.Likums.Prevencija.”, kurā piedalās Tiesībsarga biroja pārstāvji.