Dalība konferencē par Nacionālo preventīvo mehānismu

Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalās konferencē Nacionālā preventīvā mehānisma iestādēm Eiropā.