Dalība Latvijas Cilvēktiesību centra konferencē “NVO loma cilvēktiesību attīstībā”