Dalība Sabiedrības integrācijas fonda sanāksmē

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās Sabiedrības integrācijas fonda sanāksmē par rīcības plāna “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” izvērtējumu.