Dalība Saeimas Cilvēktiesību komisijas sēdē

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās Saeimas cilvēktiesību komisijas sēdē par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā.