Dalība Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē

Dalība Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par bāriņtiesu darbinieku ētikas jautājumu.