Dalība Saeimas Sociālo lietu un darba komisijas sēdē

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās Saeimas Sociālo lietu un darba komisijas sēdē.