Dalība seminārā “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošana un uzraudzība ES kohēzijas politikas fondu pasākumos”

Tiesībsarga biroja pārstāve seminārā uzstāsies ar prezentāciju “Vadlīnijas veiksmīgākai pamattiesību ieviešanai ES fondu finansētajās aktivitātēs Latvijā”.