Dalība seminārā par bezpajumtniecības mazināšanu

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās EAPN-Latvia (Eiropas Pretnabadzības tīkls) seminārā par bezpajumtniecības mazināšanu.