Dalība seminārā romu kopienas pārstāvjiem “Romi par iecietību un pret diskrimināciju!”

Prezentācija: “Tiesībsarga loma romu tiesību aizsardzības veicināšanā”.