Dzimumu līdztiesības komitejas sēde

Tiesībsarga biroja pārstāvis piedalās Dzimumu līdztiesības komitejas sēdē Labklājības ministrijā.